PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Gemeenteavond Gemeenteavond


Engwierum, maart 2018
 
 
Beste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Engwierum,
 
 
Onlangs heeft u meegewerkt aan het invullen van een vragenlijst die u door de Protestantse Gemeente van Engwierum werd aangeboden.  Deze vragenlijst bevatte vragen rond de onderwerpen betrokkenheid, communicatie en activiteiten.
Inmiddels zijn alle ingevulde vragenlijsten verzameld en bekeken. De indrukken verkregen uit deze vragenlijsten zullen op de komende gemeenteavond worden gepresenteerd.
 
Na de biddag-kerkdienst op woensdag 14 maart a.s., zo rond de klok van
20.30 uur, zal de gemeenteavond plaatsvinden in ’t Lokaal.
 
U bent hierbij van harte uitgenodigd!
 
 
 
Agenda voor de gemeenteavond Protestantse Gemeente van Engwierum
 
Koffie
Welkom/ Opening
Notulen
Vaststellen agenda
Mededeling(en) door de voorzitter
Afrekening kerk
Afrekening diaconie
Presentatie uitkomst gehouden vragenlijst
Rondvraag

 
Nuttige adressen Nuttige adressen

Predikant: Ds. W. Veltman, email: tel: 0519-518476

Voorzitter: Dhr J.W. Stuursma, email: tel: 0519-518260

Scriba: Mevr. A. Schreiber-Kampen, email: tel: 06 33106710

Kopij Geandewei:

Preekvoorziener: Mevr. E. de Graaf-Helder, email: tel. 0511-408248

Kosters:
Aanspreekpunt voor het lokaal, It Roster 2:              
Mevr. S de Vries-van Dijk, de Buorren 21, 9132 LW Engwierum, Tel.: 0511-408203 email:

Koster tijdens de diensten:
Dhr. H. Veendorp, De Dobbe 8, 9132 LZ Engwierum, tel.: 408456 email:

 

 
Protestantse gemeente te Engwierum Protestantse gemeente te Engwierum

Engwierum is een klein dorp boven in de gemeente Dongeradeel. Het inwonertal ligt rond de 600 mensen. De dorpskerk, uit 1746, is de enige kerk van het dorp. De kerk is een monumentaal Rijksmonument.


 

 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.