PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Contact gegevens Contact gegevens
Voorzitter: 
Dhr. W.M. de Graaf, de Buoren 18, 9132 LX Engwierum
tel: 0511-408807 email: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba:
VACANT
Ouderlingen:
Mevr. G. Meter, de Buorren 10 LX, tel. 0511 408249
email: g.meter@knid.nl
Wijk: It Roster-De Buorren-De Dobbe-Tsjerkepaad
VACANT
Wijk: De Kampen-Bûtendykswei- Skûle-Lytse wei
Dhr. H. Nutma, Dodingawei 23, 9132 EB Engwierum tel.:0511  408676 email: hs.nutma@knid.nl
Wijk: Kwelderweg-Sylsterwei-Nylân-Mûnebuorren- Meckema State-Dodingaweg
 
Diaconie:
Mevr. S. de Vries-van Dijk, de Buorren 21, 9132 LW, Engwierum tel: 0511-408203
Mevr. M. Bosma-Bouma, It Roster 13,9132 LR , Engwierum tel: 06-36570889

Boekhouder van de diaconie:
Dhr. R. de Haan, It Roster 10, 9132 LT Engwierum,
tel.:0511 408587 email: rfdehaan@hotmail.com
Rekeningnr.: NL 15 RABO 03461.36.040

Ouderling-kerkrentmeesters:
Dhr. Y. Miedema, de Kampen 43, 9132 LV Engwierum, tel. 06 51226087
Dhr. W.M. de Graaf, Bûtendykswei 18, 9132 LX Engwierum, tel. 0511-408700
Dhr. K. Nouta, Mûnebuorren 31, 9132 EJ Engwierum, tel. 06 30212419

Boekhouder van het college van kerkrentmeesters:
Dhr. J.J. Stuursma, Bûtendykswei 30A, 9132 LN Engwierum,tel.:0511 408414
email: janjaapstuursma@hotmail.com
Rekeningnr.: NL 54 RABO 03461.03.037 t.n.v.
Prot. Gem. te Engwierum

Organisten:
Mevr. N. Stuursma-de Bruin, Dodingawei 41, 9132 EC Engwierum,
tel.: 0519-518260 email: nynkest@hotmail.com
Dhr. R. Huyzer, De Wetterwille 96, 9207 BL Drachten,
tel.: 0512-546050 email: r.huyzer@gmail.com
 
Bezoekdames:
Mevr. T. Veendorp-de Braak, De Dobbe 8, 9132 LZ Engwierum tel.:0511  408456
Mevr. A. Nutma-Meinsma, Dodingawei 23, 9132 EB Engwierum tel.:0511  408676
Mevr. E. de Graaf-Helder, Lytse Wei 3, 9132 LL Engwierum tel.:0511 408248

Kerkblad Geandewei:
Redactie: Mevr. G. Meter, de Buorren 10 LX, tel. 0511 408249
email:geandewei.engwierum@gmail.com
Bezorging: Fam. v.d. Bij, It Roster 7, 9132 LR Engwierum
Een abonnement is € 18,= per jaar.

Ledenadministratie LRP:
Mevr. A. Schreiber-Kampen, Mounebuorren 9, 9132 EG, Engwierum tel.:06-33106710
email: akkie238@gmail.com

 
 
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.