PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Engwierum 4-2019  

             
Zondag 24 februari
9.30 uur           ds. J. de Gier van Dokkum
Koffiedrinken na de dienst
Collectes:         1. Diaconie Kerk in Actie Werelddiaconaat
                         2. Kerk
           
Zondag 3 maart
9.30 uur           ds. J.P. Beintema van Dokkum
                        Fryske tsjinst
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk
           

Van de predikant
We leven nu in de laatste weken van Epifanie. Op woensdag 6 maart, de zogenaamde Aswoensdag, begint de 40-dagentijd, de vastentijd of de lijdenstijd. Verschillende benamingen voor dezelfde periode van voorbereiding op de Stille week en Pasen. In het gemeentebericht van Ee-Oostrum-Jouswier heb ik daar het een en ander over geschreven. Dat ga ik hier niet herhalen, maar wat ik wel wil zeggen: ook u en jullie zijn van harte uitgenodigd en welkom om de viering van de Aswoensdagliturgie mee te maken in de Bonifatiuskerk in Dokkum! Leest u de verdere uitleg en details bij P.G.E-O-J.

Vooruitblik zondag 10 maart
De beide komende zondagen gaan er bekende gastpredikanten voor in de eredienst. Nu alvast wijs ik u op zondag 10 maart, de 1e van de 40-dagen, wanneer ik zelf weer op het rooster sta. De diaconie heeft gevraagd om in deze dienst eens extra aandacht te vragen voor de zending. We hebben daarom Jannie Dijkstra uit Ee gevraagd om mee te werken aan deze dienst en dat heeft ze toegezegd. Jannie gaat deze zomer voor een aantal jaren naar Zambia om daar te werken via de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie. Ze is druk bezig om haar hierop voor te bereiden en kan er ook al veel over vertellen. Wat houdt zending in onze tijd nu precies in? Hoe gaat dat en wat kom je daarin allemaal tegen? Het belooft een bijzondere dienst te worden, waarin ook beelden via de beamer te zien zullen zijn. Ik noem het nu alvast opdat u er rekening mee kunt houden en hopelijk hierbij zal zijn!
Rest mij om u allen goede weken toe te wensen en hartelijk te groeten,
                                                                                                                ds. Warner Veltman

Pastoraat
Verjaardagen
In de maand februari hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren.
  2 maart dhr. R.L. Vlieger, Mûnebuorren 17
21 maart mevr. A.H. Dijck-Huisman, Dodingawei 2
Wij wensen u allen een fijne dag met uw familie en vrienden.


Kopij
Heeft u kopij voor de volgende Geandewei, dan kunt u deze digitaal aanleveren tot vrijdag 2 maart 2019, o.v.v. ‘kopij Geandewei’ of inleveren op de Mûnebuorren 9, Engwierum. 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.