PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag 2 juni
9.30 uur           ds. D.G. Posthuma van Burgum
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk

Zondag 9 juni Pinksteren
9.30 uur           ds. J. Bakker van Feanwâlden
Collectes:         1. Diaconie Pinksteren Kerkinactie Zending
                         2. Kerk

Van de scriba
Kortgeleden, op maandag 20 mei j.l. heeft de kerkenraad bezoek gehad van de nieuwe classispredikant in Fryslân. Sinds september 2018 kent de Protestantse kerk deze functie en deze wordt ingevuld door ds. Wim Beekman uit Koudum. Eén keer in de 4 jaar hoopt hij alle 225 gemeenten in Fryslân te bezoeken. Op zo’n avond maakt hij kennis met de kerkenraad, maar tegelijkertijd is zijn bezoek ook een soort van visitatie.
De voltallige kerkenraad is aanwezig en wordt voorgesteld aan ds. Beekman door voorzitter J.W. Stuursma. De kerkenraad bestaat op dit moment uit 2 ouderlingen (Eke de Graaf en Harm Nutma) en 1 ouderling/scriba (Akkie Schreiber), 3 diakenen (Alie Brouwer, Ykje van Wieren en Sjoukje de Vries) en 2 kerkrentmeesters (Klaas Dijkstra en Yko Miedema) en 1 kerkrentmeester/voorzitter (Jan Willem Stuursma). Predikant Warner Veltman is voor 70% werkzaam in het cluster Engwierum en Ee-Oostrum-Jouswier.
Ds. Beekman vraagt naar het ‘wel en wee’ van de gemeente. Waar zijn we trots op?
1. Alle nieuwe inwoners van het dorp krijgen een kaart met een kaars. Meestal zijn de nieuwe bewoners niet kerkelijk meelevend, maar ze waarderen de attentie.
2. Bij ziekte, jubilea en geboortes krijgen mensen, zowel binnen als buiten de gemeente een boeket bloemen.
3. Bij het overlijden van een naast familielid wordt er een condoleancekaart bezorgd. Al deze dingen worden verzorgd door de diaconie.
4. Dit seizoen zijn Ykje van Wieren en Thea Dijkstra gestart met de ‘kinderkerk’. Zo’n 6 keer per jaar komen ze samen in de kerk. Door middel van een thema worden de kinderen vertrouwder  met de Bijbel en het gebouw Kerk.
5. De Kerkenraadsvergaderingen worden door een ieder als positief ervaren en duren op zijn hoogst 2 uur. De vergaderingen van de kerkenraad vinden plaats in ‘It Lokaal’.
6. De Kerk is een prachtig gerestaureerd monument; eveneens is het orgel enkele jaren geleden gerestaureerd. De voormalige Gereformeerde Kerk is verkocht en wordt gebruikt voor diners, feesten en partijen. De kerkenraad is blij dat de nieuwe eigenaar zo’n mooie ruimte van de voormalige kerk heeft weten te maken.
7. De jeugdclubs worden geleid door jeugdwerker Paul Amelink van Royal Mission. De clubs worden door ongeveer 20 jongeren bezocht in de leeftijd van 9 tot 20 jaar. Ze zijn verdeeld in drie groepen.
8. Jaarlijkse is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering van Engwierum met de buurgemeente Ee-Jouswier-Oostrum. Sinds een aantal jaren worden er enkele gezamenlijke diensten georganiseerd, zoals in de week vóór Pasen, met Hemelvaart en Oudejaar.

Op de vraag van Ds. Beekman of er ook zorgen zijn, antwoordt de kerkenraad het volgende:
Het aantal gemeenteleden, dat de kerkdiensten bezoekt, loopt drastisch terug.  Op een zondag zijn er gemiddeld 25 personen aanwezig tijdens de eredienst. Er komen meestal geen kinderen en jongvolwassenen meer naar de kerk. De leeftijd varieert van ± 50 jaar tot ± 80 jaar.
Ds. Beekman benoemt het belang van op tijd in gesprek te gaan over deze zorgen. Hij adviseert om zolang mogelijk zelfstandig te blijven. Een dominee kan worden ‘gedeeld’. Wanneer de gemeente de zelfstandigheid verliest, moeten ook bezittingen en het vermogen worden verdeeld. Het samenwerkingsorgaan kan gemeenten hierin adviseren, over de velerlei manieren van samenwerken.
Tenslotte zei ds. Beekman: ‘Het is belangrijk om de bakens te blijven verzetten, zaadjes te planten en Gods lamp brandende te houden in de dorpsgemeenschap’.
Na anderhalf uur nam de classispredikant afscheid en voorzitter JW Stuursma leidde hem nog rond in onze prachtige Kerk. Het was een waardevol samenzijn.

Namens de kerkenraad,
Akkie Schreiber-Kampen, scriba
Pastoraal
Verjaardag
De heer Klaas Mollema van De Kampen 2 hoopt op 4 juni zijn verjaardag te vieren. Wij wensen hem met zijn naasten een fijne dag toe.

Overleden Gryt Vries-Vlasma
‘Na vele fijne jaren die we samen hebben gehad en dankbaar voor haar liefde en zorg, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw en ús mem’ Gryt Vries-Vlasma. Zo schrijven haar man Klaas Vries en de kinderen Bart en Janneke met Hammy en Iris. Gryt werd geboren op 27 mei 1945 en is te Engwierum aan het Nylân 12 overleden op 20 mei 2019, bijna 74 jaar oud. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 25 mei vanuit het Dykshûs te Engwierum en daarna de begrafenis op het nieuwe kerkhof aan de Bûtendykswei. In een volgend kerkblad zal het in memoriam verschijnen.
                                                                                                          ds. Warner Veltman                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              
Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 7 juni 2019 bij de scriba of via de email: .

 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.