PKN
Protestantse Gemeente te Ingwierrum
 
Geandewei Geandewei
Protestantse Gemeente Ingwierrum 11-2024

Protestantse gemeente
Predikant          : Ds. J. Stander, Westerdiepswal 4, 9291 CH Kollum
                          Tel.: 06 23756571, E: johanstander1956@gmail.com
Voorzitter         : W.M. de Graaf, De Buorren 18, 9132 LX Ingwierrum
                          Tel.: (0511) 408807, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba              : vacant
                        : E: scribapgengwierum@gmail.com
Website            : www.kerkengwierum.nl

Zondag 2 juni
Geen dienst in onze dorpskerk.

Zondag 9 juni  
9.30 uur            : kerkdienst o.l.v. ds. J. Bakker uit Feanwâlden
Collecte            : 1e Diaconie
  2e Kerk
Organist           : Rob Huyzer


“Pinksteren”.

Rainbow, de vredesduif met twee vriendschapsbandjes van KinderKerk kinderen.
Rainbow, de duif uit Wonderland.

Er is een land waar iedereen gelukkig is.
Niemand heeft er honger, want iedereen deelt met elkaar.
Niemand is er lang verdrietig, want de mensen troosten elkaar.
Als iemand pijn heeft, zijn er anderen die voor hem of haar zorgen.
Er is geen oorlog, maar vrede.

In dat land woont Rainbow.
Haar land heet Wonderland.
Want het is een wonder als iedereen gelukkig is.

Van de kerkenraad

Ds. Riemer Praamsma, classispredikant, schrijft nieuwsbrieven voor de Protestantse Gemeentes in de Classis Fryslân. Nieuwsbrief 4 gaat over manieren van samenwerken die ds. Praamsma heeft gezien op zijn werkbezoeken bij Protestantse Gemeentes. De nieuwsbrieven zijn te lezen op de website van de Classis Fryslân: www.classisfryslân.nl/actueel en dan in het rechter blokje “minsken fan de wei- nijsbrief”.

Op 28 mei j.l. had een vertegenwoordiging van PG Ingwierrum het jaarlijkse overleg met een vertegenwoordiging van PG Ee-Oostrum-Jouswier.

Tsjerkepaad bestaat 20 jaar. Om dat te vieren verschijnt op 31 mei 2024 een routegids waarin journalist Fokko Bosker 26 wandel- en fietstochten beschrijft langs kerken in
Noord-Fryslân. Onze kerk staat ook aan een van deze routes.

Pastoraat
Froukje Gorter-Kloosterman was 22 mei j.l. opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Gelukkig is ze weer wat opgeknapt. Afgelopen maandag is Froukje opgenomen in De Waadwente te Dokkum om aan te sterken. Dit is tijdelijk. De bedoeling is om daarna weer naar haar eigen huis in Ingwierrum te gaan. We wensen Froukje een goed verblijf in De Waadwente en hopen dat ze snel weer opknapt!

Er zijn meer mensen die hier niet genoemd willen worden, maar kampen met gezondheidsproblemen of een andere kwetsbaarheid hebben in het dagelijks functioneren. We wensen iedereen Gods nabijheid toe.

Van dominee
Beste mensen,
De hele maand juni ben ik niet beschikbaar voor pastoraat. Voor vragen en pastorale hulp kunt u contact opnemen met ouderling Harm Nutma, tel. 498676. Ik wens u allemaal een mooie zomertijd toe.

Een vriendelijke groet,
Johan Stander.

Kopij
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 14 juni 2024. Kopij kan aangeleverd worden t/m vrijdag 7 juni 2024 via de mail. E: scribapgengwierum@gmail.com
terug
 
 
 
Kerkdienst

Zie preekrooster 2024
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2024-2028

 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.