PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag   25 oktober      
9.30 uur  ds T.A.Huttenga    Burgum
Collecte: Diaconie en Kerk


Zondag   1 november
9.30 uur    ds E.J.M.Peersman Kollum
Collectes: Diaconie en Kerk  Kerk in Actie/Zending

Woensdag 4 november  Dankstond
19.30 uur ds J.Stander Kollum

Gemeenteavond

Vanwege coronaregels kan de Gemeenteavond helaas niet door gaan.

Van de Diaconie
Collecte Kerk in Actie  Najaarszending    Sterke vrouwen  Papoea
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de Kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

Uit de Gemeente
Voor de belangstellenden

In de hal van onze kerk liggen een drietal boekjes geschonken door onze voormalige jeugdwerker Paul Amelink.
Het staat een ieder vrij deze literatuur in te zien en/of te behouden.
Dit geldt ook voor de folders.


Rondleiding Kerk

Groep 6, 7 en 8 van CBS De Springplanke hebben een rondleiding gehad in het prachtige kerkgebouw van ons dorp. Ouderling H. Nutma vertelde geboeid over de bouw van het kerkgebouw, over de preekstoel, de gebrandschilderde ramen, de Commune en nog veel meer. De kinderen luisterden aandachtig naar de uitleg en waren onder de indruk van de graven in de kerk. Na de rondleiding kregen de kinderen de opdracht om de volgende vragen te beantwoorden:
1 In welk jaar vond de kerkbouw plaats?
A          1901
B          1875
C          1746

2 Door wie werden de glazen geschonken die in de kerk zijn de zien?
A          door rijke boeren uit Engwierum
B          door de burgemeester van de gemeente
C          door verschillende hoogwaardigheidsbekleders, zoals de Stadhouder of Gedupeerde Staten

3 Het orgel dateert uit 1820, wat is de naam van het orgel?
A          Pylkumer orgel
B          Van Dam orgel
C          Johannes de Heer orgel

4 Welke 5 voorwerpen zijn te zien op de preekstoel?
A          Slang, kruis, hart, lauwer krans, anker
B          Hond, leeuw, hart, anker, krans
C          Slang, leeuw, hart, boot, hoed

 5 De commune werd in 1797 opgericht. Het doel van de commune is om de plaatselijke kerk financieel te ondersteunen. Door hoeveel mensen werd hij opgericht?
A          8
B          10
C          12

De antwoorden kunt u ook zoeken op http://www.kerkengwierum.nl/
Pastoraal

Dank
Heel hartelijk dank voor alle blijken van belangstelling getoond tijdens mijn ziekenhuisopname en het revalidatieverblijf.
Ook heel veel dank voor de prachtige verwelkoming bij mijn thuiskomst en niet te vergeten mijn verjaardag dit heeft mij erg geroerd en was hartverwarmend.
Met een hartelijke groet van J. de Boer-Fokkema
Bûtendykswei 52
Engwierum

Verhuisd

 Beste mensen,
Na een hectisch half jaar zijn we weer zover dat we naar onze eigen woning terug gekeerd zijn!
Het zal even wennen zijn maar we zijn dankbaar dat alles goed verlopen is en dat we zo'n fijne tijdelijke woonruimte hebben gehad.
Wij willen langs deze weg een ieder hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en andere steunbetuigingen
die we mochten ontvangen tijdens deze periode.
Met een hartelijke groet,
Jan en Martha van Dijk
Dokkumer Nieuwe zijlen


De heer Jelle de Vries is verhuisd van de “Skûle” in Metslawier naar Talmahuis Veenwouden
Kamer 23 hopende dat hij daar ook een goede tijd mag hebben.

De heer Klaas Vries van het Nylân is na opgenomen geweest te zijn in het MCL nu gaan revalideren  in Noorderbreedte te Leeuwarden aan de Borniastraat.
Wij wensen hem daarbij veel sterkte toe

Jarig in Oktober/November

De heer Klaas Vries Nylân hoopt op 31 oktober zijn geboortedag te gedenken
De heer J.van Dijk van DNZ hoopt ook op 31 oktober zijn verjaardag te vieren.
De heer W.Wiersma van de Dodingawei hoopt dit op 5 november te mogen doen evenals
De heer Klaas Wiersma van de Kampen ook een heugelijke dag mag beleven op 5 november
De heer W.S.Vries van het Nylân zijn geboortedag valt op 6 november
Mevrouw O Zuidema-de Vries uit de Buorren heeft een gedenkwaardige dag op 9 november en
De heer W.Veninga aan de Dodingawei hoopt op 21 november zijn jaardag te mogen vieren.

Namens de Gemeente wensen wij alle jarigen een prachtige dag toe, die zij omringd met al hun dierbaren mogen beleven.
Ook wensen wij hun Gods zegen toe.Kopij
De volgende Geandewei verschijnt over twee weken te weten 5 november.
Kopij hiervoor kunt u aanleveren tot 29 oktober bij Gerda Meter de Buorren 10  of digitaal
pgengwierum@geandewei.nl


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.