PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Predikant:    Vacant
Voorzitter:    Dhr  W.M.de Graaf, de Buorren 18, 9132 LX Engwierum
                     T: 0511-40 88 07, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba:          Vacant
                     Website: www.kerkengwierum.nl


Engwierum  3-2022


Zondag  30  januari

09.30 uur Ds. J. van Buuren, Kollum

Collectes:
1ste  Diaconie
2de   Kerk 


Zondag  6  februari

09.30 uur Ds. M.T.P.M. Oomens, Burum

Collectes
1ste Diaconie
2de Kerk- Kerk in Actie/Wereld diaconaat


Vanuit de Kerk

Collecte 6 februari voor Wereld diaconaat/ Oeganda

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte en overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen ( landbouw) training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogte bestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten.
Daarom collecteren we voor boeren in Oeganda die lijden onder klimaatveranderingen.

Uw gift kan overgemaakt worden op rekening nr.
NL15RABO0346136040
Alvast hartelijk dank!
Pastoraal
Onlangs is onze penningmeester van de Diaconie Romke de Haan samen met zijn vrouw  Froukje, naar een appartement in Meckemaste in Kollum verhuisd. Ruim 25 jaar heeft hij de geldelijke belangen van de Diaconie behartigd. En in die 25 jaar heeft de Diaconie toch wel een andere bestaansvorm gekregen, maar daarin is Romke heel flexibel in meegegaan. Samen met zijn vrouw zat hij afwisselend in Kerkenraden, en was ook veelvuldig aanwezig bij de Diaconie vergaderingen. Romke was dienstbaar en niet alleen voor het ambt van penningmeester, zijn betrokkenheid reikte veel verder. Wie herinnert zich niet het jaarlijks terugkerend etentje door de Diaconie georganiseerd. Hierin was Romke en misschien ook wel met behulp van Froukje, de spil van de maaltijd. Hij verzorgde jaar op jaar de heerlijke eigen gemaakte kippensoep. Getrokken van verse kip, en gevuld met kip, die er beslist niet overheen gevlogen was. Vijf en vijftig jaar geleden zijn ze in Engwierum gaan wonen, hebben daar hun gezin gesticht en was Romke in zijn werkzame leven in dienst van de Hermandad. Dus toen ook al dienstbaar, en wel aan de maatschappij. Eerst bij de vrijwillige politie, later full time. Toen de kinderen uitvlogen en Romke geleidelijk aan af ging bouwen, bleef hij dienstbaar. Nu niet meer bij de politie maar in het verlengde daarvan, Romke werd surveillant bij examens.
Maar nu heeft hij samen met zijn Froukje, Engwierum achter zich gelaten en zich gevestigd in een appartement van Nij Meckema. Nog heerlijk op zichzelf, en met hun beiden kunnen ze terugzien op een leven die gebaseerd was op één belang: Het omtinken nei yn oar.
Nu redden zij zich gelukkig nog zelfstandig, maar als dat niet meer kan, sil yn oar om Romke en Froukje tinken.
Wij als gemeente wensen hen daar een prachtige tijd toe, en bedanken hen voor alles wat zij voor de kerk en de gemeenschap gedaan hebben. Tige tank!!

Het adres van Romke en Froukje is:

Familie R. de Haan-Bakker
Tsjerk Hiddesstraat  42\251
9291 AM Kollum 
      1.  

3   -  02            F. de Haan-Bakker        Tsjerk Hiddesstraat 42\251 9291  AM Kollum
21 – 02            F. Stuursma-Wielinga     Tsjerk Hiddesstraat  42 Kamer 007  9291 AM Kollum

Namens de gemeente alvast een fijne verjaardag, en Gods zegen voor de toekomst.


Mevrouw Martha Agzibagli- van der Heide is opgenomen in een GGZ unit in Drachten.
In dit verblijf hoopt zij met deskundige zorg tot rust te komen. Bezoek is in verband met corona nog niet toegestaan, maar een kaartje kunt u richten aan:

M. van der Heide
Afd. 20  Kamer 8
Burgemeester Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Vanuit de gemeente wensen wij haar veel kracht en sterkte toe.
Op 75 jarige leeftijd is de heer Klaas Dijkstra overleden. Samen met zijn twee jongere broers Bôte en Rinze woonde Klaas op de Kampen in Engwierum. Het ging al geruime tijd niet goed met Klaas maar de laatste maanden ging het snel bergafwaarts. Klaas heeft nog in het ziekenhuis gelegen maar is vorige week thuis gekomen om te sterven. In aanwezigheid van beide broers heeft Klaas het leven achter zich gelaten.
Wij wensen Bôte, Rinze  en hun zus, en verdere familie heel veel kracht en sterkte toe voor nu en in de komende tijd.
De begrafenis staat gepland voor donderdag 27 januari

In de volgende Geandewei volgt een In Memoriam over het leven van Klaas Dijkstra.

Er is verdriet in onze gemeente, ook stil verdriet. Er zijn zorgen, eigen zorgen maar ook over de naasten en dierbaren. Bij deze vragen wij God om onze zorgen en verdriet over te nemen en ons met Zijn liefde te omringen.

Maar er is ook vreugde en blijdschap in onze gemeente, door een huwelijk, verjaardag, geboorte of anderszins. Iedere nieuwe dag is een verjaardag die gevierd mag worden in dankbaarheid. Ook hierbij vragen en danken wij de Heer ons te omringen met Zijn liefde!

Stil wordend kom ik tot God,
tot God komend wordt ik stil.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt 11 februari, kopij is van harte welkom en kan aangeleverd worden tot 4 februari op de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl


 
      •  


                                  
    
                                  
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.