PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Engwierum 20-2018

Zondag 11 november
09.30 uur   ds. L. Adema van Metslawier
Collectes: 1. Diaconie Kerkinactie
                 2. Kerk
                
Zondag 18 november
09.30 uur   ds. D.G. Postuma van Burgum
Collectes: 1. Diaconie
                 2. Kerk           
 
Van de predikant
De komende weken zijn al weer de laatste van dit kerkelijk jaar. Een tijd van terugzien en gedenken, een besef ook van eindigheid en afsterven van de natuur om ons heen. Een tijd waar menig mens het moeilijk mee heeft, als de dagen korten, de zon minder te zien is en het donker steeds langer duurt, die je ook bepaalt bij je eigen eindigheid. Sommigen worden er depressief van en zouden het liefst willen, dat deze tijd zo snel mogelijk voorbij zou gaan.
In dit kader kwam ik in ons nieuwe liedboek een tekst tegen, die tegenwicht kan geven tegen deze gevoelens. Het zijn de woorden van lied 928:

Hoe ik ook ben, in donker gehuld,
nog wacht mij de morgen.

Hoe ik ook ben, verloren geraakt,
nog draagt mij een engel.

Hoe ik ook ben, geworden tot niets,
nog ziet mij die Ene.
 
Als je de noten kunt lezen, waarop het gezongen wordt, dan is duidelijk dat de melodie de inhoud van de woorden nog sterker maakt. Hoe ik ook ben, in donker gehuld, verloren geraakt, verworden tot niets, nog is er hoop, nog word ik gedragen, nog word ik gezien door de Ene.
Woorden om voor je uit te lezen, te zeggen, te herhalen als een soort mantra tegen het donker en de eenzaamheid, tegen de machteloosheid en de gebrokenheid van dit bestaan. Woorden om met elkaar te zingen, juist in deze donkere tijd. Om je zelf en elkaar weer moed in te spreken, uit te stijgen boven donker en in herwonnen vertrouwen je weg weer te vervolgen.

Agenda
Op maandagavond 12 november vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in het Lokaal. Ik noem dat hier nu eens bewust, opdat u dat ook weet. Gemeenteleden kunnen namelijk gebruik maken van de gelegenheid om eventueel zaken aan te dragen bij de voorzitter of scriba, die op de agenda van de kerkenraadsvergadering een plaats kunnen krijgen.
Op woensdag 21 november zijn er verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van de te vormen fusiegemeente Noard-East-Fryslân, ook in het Lokaal. Misschien is het niet helemaal op zijn plaats om zoiets hier te vermelden (of helemaal niet?), toch doe ik het voor deze éne keer: gaat u vooral wel stemmen en maak gebruik van uw stemrecht om zo mede het gezicht te bepalen van de nieuwe gemeente!
Rest mij om u en jullie allen hartelijk te groeten en zoveel mogelijk goede weken toe te wensen,

                                                                                ds. Warner Veltman
Pastoraat
Zieken
Yko Miedema is weer thuis aan de Kampen. Dit betekent echter nog niet dat hij de oude weer is. Het lichamelijk aansterken zal weken kosten. Ook zal er nog een vervolgtraject ingegaan moeten worden. We wensen hem, maar ook zijn gezinsleden, alle sterkte en goede moed op beterschap. Voor hen en alle anderen, die ook te maken hebben met ziekte en onzekerheid over hun gezondheidssituatie mogen de woorden van bovengenoemd lied kracht, hoop en troost geven.

Bloemengroet
De afgelopen weken zijn de bloemen met een groet van de gemeente bezorgd bij de familie De Vries-Jelsma, mevr. Tj. de Vries-Dijkstra en bij mevr. C. Kempenaar-Wielinga.

Kopij
Heeft u kopij voor de volgende Geandewei, dan kunt u deze digitaal aanleveren tot vrijdag 16 november 2018, o.v.v. ‘kopij Geandewei’ of inleveren op de Mûnebuorren 9, Engwierum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.