PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

ENGWIERUM   8-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zondag  25  april

Geen Dienst


Zondag  2 mei
 
  1. Collecte bestemd voor Kinderen en Jongeren

Geen Dienst
Van uit de kerk
De kerkenraad is van mening dat gezien het aantal besmettingen in onze omgeving het niet verantwoord is om ook niet in de maand mei de kerk te openen voor de eredienst. Begrijpelijk dat dit voornemen teleurstelling oproept, vooral nu we hoogtijdagen als Hemelvaart en Pinksteren  aan ons voorbij moeten laten gaan. Het vaccineren is inmiddels ook in ons dorp van start gegaan en hebben de negentig jarigen hun beide prikken reeds gehad, inmiddels is de groep 75-70 jarigen al opgeroepen voor de eerste vaccinatie. Dat biedt perspectief! Gelukkig zijn wij omringd met vele mogelijkheden om via de media het Pinksterfeest mee te beleven!

Vanuit de Diaconie

De opbrengst van de collecte voor 2 mei is bestemd voor de jongeren.
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefden veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Het IBAN nummer van de Diaconie is NL15RABO0346136040

Collecte:
De kerk zijn we samen. We geloven in delen; in gebed, in solidariteit en in gaven. Collecteren is een heel concrete manier om te delen met mensen dichtbij en ver weg. Collecten maken het werk van de kerk mogelijk. U steunt daarmee onder meer het werk van zending en ( wereld ) diaconaat, het ontwikkelen van werkvormen voor jeugdwerk, handreikingen voor pastorale zorg en ondersteuning voor pioniersplekken die zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn.

Pastoraal

Jarigen in Mei

2  -05   Mevr  W. Vlieger-Keersemaker van de Mounebuorren
5  -05  Dhr. J. Wilman van de Uniastrjitte  Ee
16-05  Mevr W. Wieringa-Postma, Bûtendykswei

Namens de gemeente wensen wij de jarigen een heugelijke dag toe en Gods zegen voor de toekomst.

Briljanten huwelijk
Het echtpaar Jaap en Wietske Miedema-Adema hopen op 17 mei hun 65 jarig huwelijk te gedenken.
Namens de gemeente wensen wij hen een briljanten dag toe en hopen dat de schittering nog lang blijft flonkeren! Gods zegen toegewenst op jullie verdere levenspad.
 
Ziekte en zorg
 Ook in onze omgeving hebben wij te maken met de gevolgen van corona. Het virus dat zich gemuteerd heeft treft nu ook jongere mensen  We zitten nog steeds in Lock down en hebben te maken met afstand en bescherming. Ook het maar één persoon op bezoek mogen krijgen kan beperkend werken. Mensen ervaren eenzaamheid en worden somber en depressief.
Wij wensen hen allen Gods nabijheid toe.

Kopij

De kopij voor het volgend nummer van Geandewei kan ingeleverd worden tot 24 april bij Gerda Meter de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.