PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum 3-2020   

Zondag 9 februari            
9.30 uur           Ds. B.P. de Boer van Kollum
Collectes:         1. Diaconie 
                         2. Kerk

Zondag 16 februari
9.30 uur           Ds. C.W. Neef van Kollum
Collectes:         1. Diaconie 
                        2. Kerk
           

Van de predikant
Bij de diensten
De komende zondag gaat voor in de kerkdienst ds. Bernard de Boer, oud-predikant van Oudwoude-Westergeest, die als emeritus nu in Kollum woont. Hij is wel eens vaker geweest, maar het blijft bijzonder om hem te horen preken. Dat geldt ook voor de zondag erop volgend, als eveneens een emeritus preikant uit Kollum - ds. Cor Neef - de eredienst zal leiden. We wensen elkaar goede diensten toe in deze nog altijd vreugdevolle Epifaniëntijd. 

Groothuisbezoekavonden
Zoals vorige keer al werd aangekondigd zullen in de maand februari de groothuisbezoekavonden plaatsvinden. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij iemand van ons aan huis en beginnen om 19.30 uur. De data zijn vastgesteld op donderdag 13 februari en woensdag 26 februari. Het thema van de bijeenkomsten ligt in de lijn van het landelijke jaarthema van de Prot. kerk in Nederland: ‘Een goed verhaal’. Het gesprek zal gaan over wat voor ons een ‘goed verhaal’ is. Welke verhalen uit de Bijbel hebben voor ons een (belangrijke) rol gespeeld in ons leven en ook ons levensverhaal beïnvloed of gevormd. We gaan deze verhalen van elkaar horen en lezen en er met elkaar ook over nadenken. Als u mee wilt doen, meldt u dan aan bij één van de ouderlingen: Eke de Graaf (tel. 408248), Gerda Meter (408249) of Harm Nutma (408676). We hopen op goede ontmoetingen en inspirerende avonden!

Pastoraal nieuws
Geboren
We kregen een geboortekaartje van Diana Victoria. Op 12 januari 2020 zag zij het levenslicht als  dochter van Magdalena en Klaas Bouma van de Dodingawei 8. Ze noemen haar Diana en ze is natuurlijk het kleine zusje van Dawid en Dorotka, die er maar wat blij mee zijn!
Het begin van en nieuw leven
een meisje zo mooi en klein.
Het is niet te omschrijven,
hoe blij we met jou zijn.
Klaas en Magda, van harte gefeliciteerd met jullie 3e spruit: dat ze in gezondheid mag opgroeien tot eer van God en tot vreugde voor jullie en de mensen om haar heen!
Rest mij om u en jullie allen goede weken toe te wensen en hartelijk te groeten, 
                                                                                                                      ds. Warner Veltman

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 14 februari 2020 op de Mûnebuorren 9 of via de email: .

                                                                      
                                                                                              
                                                                      
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                              


                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                                                                                                                           
                                                                                              


                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                              


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.