PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum 22-2019  

Zondag 8 december         2e Advent
9.30 uur           Ds. A. Bouman van Leeuwarden
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Zondag 15 december       3e Advent
9.30 uur           Dhr. G. Visser van Wâlterswâld
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk

Van de predikant
Wij zijn in deze Adventsweken op weg naar de viering van het Kerstfeest. Elke zondag wordt er aan het begin van een nieuwe week weer een Adventskaars bij aangestoken. Dat betekent dat er elke week een beetje meer licht te zien is in deze toch vaak donkere tijd.
De komende week wordt ook de kerstboom weer in de kerk gebracht en versierd door de kinderen van de kinderkerk. Zo komt er steeds meer sfeer in de kerk, op weg naar Kerst. Want daar gaan we naar toe, laten we dat niet vergeten. Het gaat niet alleen maar om de sfeer, het gaat om de inhoud: de komst en de geboorte van een kind, dat vrede wil brengen voor alle mensen. Dat kind, dat Heiland genoemd wordt, en Redder van de wereld. Dat is de bron van de vreugde, welke wij feestelijk mogen vieren!

Pastoraat
Dhr. Jelle de Vries, die al weer enige jaren in de Skûle woont, is daar gevallen, waarbij zijn bovenbeen is gebroken. Een ziekenhuisopname in het MCL was noodzakelijk, maar gelukkig is de daaropvolgende operatie goed geslaagd. Het herstel gaat wat op en neer, maar we hopen dat hij in de loop van deze week weer naar zijn eigen appartement kan. We wensen hem, maar ook de kinderen veel sterkte in deze spannende en drukke tijd.
Voor alle zieken en mensen met zorgen wil ik de volgende tekst aanreiken uit Psalm 147: 3 ‘Hij komt om te genezen wie gebroken zijn en om hun diepe wonden te verzorgen’. Tot slot wil ik u en jullie allemaal goede Adventsweken toe wensen en hartelijk groeten,
                                                                                                                     ds. Warner Veltman


Uit de gemeente
Uitnodiging
Bij dezen nodigt de diaconie iedereen vanaf 65 jaar en alleen gaanden uit voor het bijwonen van de kerstmiddag op woensdag 18 december vanaf 16.30-19.00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven vóór 16 december bij:
Sjoukje de Vries     tel.nr.408203
Ykje van Wieren     tel.nr. 408700
Alie Brouwer           tel.nr. 408311
U komt toch ook?

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 14 december 2019 op de Mûnebuorren 9 of via de email: .


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.