PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Zaterdag 20 april Stille Zaterdag
21.30 uur         ds. B. Keizer van Oostrum

Zondag 21 april Pasen
 9.00 uur          Paasontbijt in ‘It Lokaal’’
10.00 uur         ds. B. Keizer van Oostrum       
Collectes:        1. Diaconie Kerkinactie Zending
                        2. Kerk

Zondag 28 april
9.30 uur           ds. J.M. Baaij van Burgum
Collectes:        1. Diaconie
                         2. Kerk
                       

Van de predikant
De afgelopen weken hebben we in Engwierum heel wat bijzondere kerkdiensten mee kunnen maken. De dienst met Jannie Dijkstra, die vertelde over haar a.s. zendingsreis naar Zambia. Een paar weken later een groep van 20 dames, die in DNZ op vakantie waren en ’s zondags in de kerk verschenen, waar ze ook vertelden over hun geloof en hun bezig zijn daarmee. En dan de dienst, waaraan het koor ‘De Lofstem’ haar medewerking verleende, wat ook een mooie viering is geweest, naar ik heb vernomen.
Volgens mij gaat dat ook in de komende weken gewoon zo door in Engwierum. Als u dit kerkblad in de bus krijgt zitten we midden in de Stille Week. In het vorige kerkblad zijn de diensten in deze periode al besproken. Ds. Bernard Keizer uit Oostrum is steeds de voorganger en hij zal op zijn wijze deze diensten een eigen karakter meegeven.

Stille Zaterdag en Pasen
De stille week eindigt met de dienst in de nacht van zaterdag op zondag, de zogenaamde Paaswake. Of beter gezegd is deze dienst een overgang van de oude week naar een nieuwe tijd. In de Paaswake zal het eerst nog donker zijn, het donker van de dood en de nacht, van de schuld en de angst. Maar in die nacht klinkt opeens de Lof van het Licht, de doorbraak van het nieuwe leven in Christus krijgt gestalte op een voor ons niet te volgen wijze. De nacht gaat voorbij, de dood wordt verlagen, het licht gaat van hand tot hand en verlicht de gezichten van de mensen, die hun angst achter zich laten en stralend de nieuwe dag tegemoet gaan. In zo’n Paasnachtwake gebeurt van alles, het is eigenlijk niet goed te omschrijven, maar het geeft een ongekende nieuwe levensmoed en vreugde.
Deze vreugde mag volop gevierd worden op de morgen van de nieuwe dag, de Paasmorgen. Nieuw is, dat er dit jaar een paasontbijt wordt gehouden in Engwierum. Om 9.00 uur is het Lokaal open en iedereen, die mee wil doen, is welkom. Daarna is er om 10.00 de Paasdienst in de kerk, die ook weer geleid wordt door ds. Keizer. Maar ook zullen de kinderen in de kerk een eigen verhaal horen en meedoen in de dienst. In die zin mogen we het een gezinsdienst noemen voor iedereen! Weet u en jullie allemaal van harte welkom!
Op zondag 28 april wordt de hoge feestweek van Pasen afgesloten met de viering van het Beloken Pasen. Ds. Joke Baaij uit Burgum zal ons dan voorgaan en we wensen elkaar goede en vreugdevolle vieringen toe! Tot slot wil ik u en jullie allemaal blije en vrolijke Paasdagen toewensen en goede weken in de Paastijd, de meest vreugdevolle tijd van het kerkelijk jaar!
Weest allen hartelijk gegroet,
                                                                             ds. Warner Veltman
                                                                      

Pastoraal
Betekenis PalmpasenstokYkje van Wieren had een Palmpasenstok gemaakt voor in de kerk.
In de Palmpasenstok wordt het lijdensverhaal van Jezus gesymboliseerd. Alle onderdelen van de Palmpasenstok hebben een betekenis.

Het kruis
De kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag. Het is een kruis, om eraan te herinneren dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven.
Brood
Witte Donderdag. Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert ons aan het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden, de 12 apostelen.
Haan
De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen.
De 30 loops-ontbijtringetjes
Herinnert ons aan het verhaal van Judas, die Jezus verraad voor “dertig zilverlingen”.
Twaalf walnoten
Hoewel Jezus heel veel mensen onderrichtte, had Hij 12 volgelingen die het dichtste bij hem stonden, dat waren de twaalf apostelen.
Lauriertakjes
Herinnert ons aan het verhaal van Palmpasen, waarbij de mensen met palmtakken juichten naar Jezus die op een ezel voorbij kwam.
Sinaasappel
Deze zure vrucht verwijst naar een passage uit de bijbel vlak voorafgaand aan het daadwerkelijk bezwijken van Jezus aan het kruis. Terwijl Jezus aan het kruis wordt bespot, is er – vlak voordat Hij zijn laatste adem uitblaast – iemand die medelijden met hem heeft en die een spons gedrenkt in een soort zure wijn/azijn met gal (een pijnstillend middel uit die tijd) aan zijn mond brengt, zodat Hij daarvan wat kan drinken.
Eieren
Het komende Paasfeest. Jezus stierf aan het kruis, maar na drie dagen staat Hij weer op uit de dood. Een nieuw begin! De eieren symboliseren het nieuwe leven.

Paasontbijt
Op zondag 21 april wordt u om 9.00 uur van harte uitgenodigd voor een Paasontbijt in ‘It Lokaal”. Het ontbijt is voor jong en oud. Na het ontbijt bent u van harte welkom in de kerk, om gezamenlijk het Paasfeest te vieren. Wilt u meedoen? Stuur een berichtje naar of bellen naar Sjoukje de Vries-van Dijk 0511-408203.

Dank
Na vele jaren gewoond te hebben in Engwierum, zijn de heer en mevrouw Jaap en Wietske Miedema-Adema nu definitief verhuisd naar de Skûle te Metslawier. De familie is dankbaar dat zij zoveel kaarten en bezoekjes hebben gekregen en wil eenieder daarvoor hartelijk dankzeggen.
Hierbij het nieuwe adres:
Familie J. Miedema
De Skûle kamer 4
Stationswei 12, 9123 Metslawier
Telefoon: 0519 252539

Ziekenhuisopname
Donderdag 18 april wordt opgenomen in het UMCG te Groningen Mevr. Frouwkje de Haan-Bakker. Voor vrijdag 19 april staat er een hartoperatie gepland.
We wensen haar veel sterkte toe.


Verjaardag
In de maand mei zijn de volgende gemeenteleden jarig:
02-05-1939 W. Vlieger-Keersemaker
05-05-1939 J. Wilman
14-05-1945 G. Vries – Talsma
16-05-1935 W. Wieringa – Postma
27-05-1945 G. Vries – Vlasma
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst..

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei (3 weken) kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 26 april 2019 bij de scriba of via de email: .
 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.