PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum  1-  2021
           
Zondag 17 januari
Geen kerkdienst

Zondag 24 januari
Geen kerkdienst

Zondag 31 januari
Geen kerkdienst

Van de Kerkenraad

Vanwege de oplopende corona besmettingen ook in Noord Oost Fryslân heeft de kerkenraad besloten om voor de hele maand januari de diensten te schrappen.
Regelmatig komt er vanuit de overheid nieuwe regelgeving, gelinkt aan de situatie van dat moment en naar de toekomst toe. De kerkenraad zal zoveel mogelijk deze richtlijnen volgen.
We hopen dat er gauw een einde mag komen aan deze crisis.
Natuurlijk is het altijd mogelijk om telefonisch contact te krijgen met een kerkenraadslid wanneer u  behoefte hebt aan een gesprek. Ook de kerkenraad zal voorlopig op deze manier het contact onderhouden tussen kerk en gemeente. Laten we ook om ons heen blijven zien en opletten wie er behoefte heeft aan een praatje of veel alleen is, met mondkapje en anderhalve meter afstand kan er best nog wel veel.

Woord van bemoediging van de PKN aan de gemeenten

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt.
Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Haet kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden. Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aan komt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons steeds af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Houd ons vast, in Jezus’  Naam.
Van de beroepingscommissie

In het vorige kerkblad heeft u kunnen  lezen dat de beroepingscommissie is opgestart. Vanwege het coronavirus hebben we nog niet kunnen vergaderen.
Van de gezamenlijke kerkenraden hebben we de opdracht ontvangen om een voordracht te doen voor het beroepen van een predikant voor onze beide gemeenten.
Als eerste willen we u in de gelegenheid stellen om namen van  kandidaten die u geschikt acht voor dit ambt inclusief uitleg schriftelijk door te geven aan 1 van de leden van de beroepingscommissie. Dit kan tot uiterlijk 26 januari 2021.
Voor de volledigheid nogmaals de leden van de beroepingscommissie:
Namens Ee/Oostrum/Jouswier: Hannie Westra-Alting, Brandt Keegstra, Sietse Meinsma, Sjoukje Veendorp-Helder, Jan Tjeerdsma
Namens Engwierum: Gerke Zijlstra, Thea Vries, Gerda Meter
Dit alles onder leiding van ds van Rijswijk van Schiermonnikoog.

KinderKerk
Door de lock down konden we voorafgaand aan Kerst niet meer samen knutselen en dat was heel erg jammer. We hebben daarop knutselpakketjes voor de kinderen gemaakt en langs gebracht, zodat de kinderen toch hun mooie knutsel nog konden maken. We kregen twee prachtige foto’s toegestuurd van Nienke en Iris en van Aline die we mochten laten plaatsen!
We hopen dat we in 2021 weer wat vaker Kinderkerk kunnen vieren en we wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!
                                                                                                                     Groeten van Thea en Ykje


Pastoraal

Zieken

De heer Jaap Miedema uit de Skûle is net voor de Kerst getroffen door een hersenbloeding.
Hij is opgenomen in het MCL en zijn toestand is zorgelijk. Wij wensen hem ontzettend veel sterkte toe alsmede voor zijn vrouw.

Ook gaan onze gedachten uit naar onze naasten, die te kampen hebben met gezondheidsproblemen, of zorg om familieleden. Naar mensen die het moeilijk hebben als gevolg van corona of anderszins, die de toekomst donker inzien, wij dragen hen allen op aan de Heer onze God.

Als vooruit kijken je bang maakt.
En achterom kijken je pijn doet,
Kijk dan omhoog, God zal je helpen.


Kopij
De volgende Geandewei verschijnt over twee weken, op 29 januari
Kopij kan aangeleverd worden tot 22 januari  bij Gerda Meter de Buorren 10, of digitaal
pgengwierum@geandewei.nl
Engwierum  1-  2021
           
 
 
What do you want to do ?
New mail
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.