PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Predikant:        Vacant
Voorzitter:        Dhr.  W. M. de Graaf, de Buorren 18, 9132 LX    Engwierum
                        T: 0511-408807, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba:             Vacant
                        Website: www.kerkengwierum.nlEngwierum   14 - 2022Zondag  31 juli

Gezamenlijke dienst in Ee in de Kerk op ‘e Terp

09.30 uur Ds. B. G. Keizer, Oostrum. Fryske Tsjinst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Collectes:
1 ste  Diaconie
2 de   Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken.


Zondag  7 augustus

Geen dienst in onze kerk.
Zondag  14 augustus

09.30 uur  Ds T. A. Huttinga, Burgum

Collectes:
1ste  Diaconie, Kerk in Actie-Zending\Egypte
2de Kerk,

De collecte is bestemd voor Kerk in Actie- Zending Egypte.
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe Kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan een betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.Vanuit de Kerk

Tsjerkepaed en Oargelpaed

Komende zaterdag 30 juli staat de kerkdeur weer open voor belangstellenden.
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid voor geïnteresseerden, vakantiegangers en passanten om de kerk van binnen te bezien en uitleg te krijgen van de geschiedenis van het gebouw en het interieur. Middels informatie van de dan aanwezige vrijwilligers kan er uitleg gegeven worden omtrent de authentieke vormgeving van het preekgestoelte. Of de prachtige gebrandschilderd
ramen. Maar ook stil genieten van de sfeer en alles rustig in je om laten gaan is ook een keuze! Voor hen die komen om niet alleen de kerk te bezichtigen maar ook graag willen luisteren naar het orgel, hebben twee keer de mogelijkheid deze middag n.l.
Van 13.30- 14.00 uur zal J. Renes uit Buitenpost de kerk laten vullen met de bekende van Dam orgelklanken en van 15.30-16.00 uur zal T.J.P.Grunbauer uit Amersfoort ons laten luisteren naar een compositie van orgel muziek! Het belooft een middag te worden die alles in zich heeft en veel mensen zal boeien!
Het is dus zeker de moeite waard om op zaterdag 30 juli Engwierum aan te gaan doen. Vanaf de grote weg duidelijk zichtbaar vanwege de bekende Tsjerkepaed symbolen als vlaggen en een bord. Van harte welkom iedereen en de koffie en thee staan klaar!

Zaterdag 6 augustus wordt u weer van harte welkom geheten om vanaf 13.00 uur een tijd in de kerk te verpozen. Echter deze middag geen aangemelde organisten, maar op verzoek kan dit altijd ingewilligd worden.

De laatste deelnamedag is zaterdag 13 augustus. Nog ruimschoots in de vakantietijd daarom hopen we dat er dan ook weer veel mensen in de gelegenheid zijn of juist met de bedoeling om aan onze kerk een bezoek te gaan brengen. Volgens het schrijven wat bezoekers achter gelaten hebben, heeft de kerk een grote indruk gemaakt. Ook zijn er mensen die het bezoek van voor corona weer hebben opgepakt om nogmaals van de bijzondere sfeer en entourage te genieten. Om 13.30 tot 14.00 uur zal organist S. Schoon uit Kollumerzwaag, de toetsen gaan beroeren teneinde de warme klanken naar buiten te verspreiden en de mensen naar binnen te halen. Een orgelspel van bekende liederen of een stukje klassieke muziek, ook aan een verzoek kan worden voldaan!
Een mooie afsluiting van de Tsjerkepaedroute 2022.

Vanuit de Gemeente

 
      1.   jaar bezorging van de Geandewei.

In 1997 zijn ze begonnen, het echtpaar Hielke en Lutske van der Bij, met de bezorging van de Geandewei in Engwierum e.o. Althans nu is het de Geandewei, toen was het nog de Friese Kerkkrant. Hielke nam het buitengebied voor zijn rekening en genoot tijdens het bezorgen aldaar van al het moois om hem heen. Iedere jaargetij werd hij weer verrast door de vele vogels, de wijde verten en niet te vergeten de prachtigste wolkencomposities. Lutske bleef voor de bezorging in het dorp en had het daar niet minder naar de zin dan haar man. Met een blij gemoed toog ook zij bijna twee wekelijks op de fiets en bezorgde niet alleen de kerkkrant maar knoopte in het voorbij gaan met een ieder een vrolijk praatje aan. Gaandeweg veranderde de papieren kerkkrant in een rijk gekleurd magazine. En werd het van Friesche Kerkkrant in de nu bekende Geandewei. Het formaat was een keer zo groot, maar geen bezwaar voor het echtpaar. Totdat men op een dag ging zitten en rekenen, en tot de conclusie kwamen dat ze in 2022 precies 25 jaar de Geandewei bezorgd hadden. Alle weersinvloeden zijn hen voorbij gekomen die jaren, maar nooit vonden ze het te bezwaarlijk. Tot aan nu, een kwart eeuw lang bezorging is ook een kwart eeuw ouder. Ze blijven met z’n tweeën al het moois opzoeken, en ze blijven even praten, dat hoort bij hen, maar nu zonder de Geandewei. Namens de gemeente willen wij Hielke en Lutske van harte bedanken voor hun grote toewijding in de jarenlange bezorging, en wensen hen nog veel fietsplezier toe.

We verwelkomen Kathrien Kempenaar die de bezorging overneemt en zijn haar daar zeer dankbaar en erkentelijk voor. Kathrien is geen onbekend gezicht in ons dorp en daarbuiten, regelmatig komen we haar tegen op de fiets. En nu dus ook met de Geandewei.
Kathrien we wensen jou heel veel plezier en succes met de bezorging.Ongeval.

Het is onze dorpsgenoot de heer Klaas Wiersma overkomen. Stapt gezond en wel op zijn fiets, hij doet dit dagelijks, en opeens gebeurt er zomaar iets. Klaas kwam noodlottig ten val en breekt daarbij zijn heup. Hij is opgenomen in het MCL voor een operatie.
Namens de gemeente wensen wij Klaas heel veel sterkte toe en van harte beterschap.
Zijn adres gegevens zijn nog niet bekend, maar worden zo spoedig mogelijk aangeplakt in het kastje bij de glasbak.

Mevrouw Gryt Vries-Talsma van it Nylân is ook ongelukkig ten val gekomen, zij verblijft nu in de Waadwente. Haar wensen wij ook een spoedig herstel toe namens de gemeente.

Mevrouw Martha Aglibagli- van der Heide, van de Dobbe is weer opgenomen in Bethesda, het GGZ gedeelte van Nij Smellinghe in Drachten. We hopen dat er in haar behoefte voorzien kan worden en Martha aangesterkt weer in haar huisje terug mag keren. Ook Roel, Martha haar partner wensen wij veel kracht toe om hier mee om te gaan.

Voor deze mensen, en voor alle zieken thuis wensen wij Gods liefde toe. Voor hen die de warme zorg van dierbaren moeten missen, die zich alleen voelen, die zich niet gezien voelen, die moeite hebben om het leven te leven; Hij is er wel. Moge Zijn liefde u allen omringen.


De bloemengroet van de Diaconie ging in de maand juli naar:

In de week van 3 juli naar,

Gerda Meter,

10 juli naar dhr. Albert Abbas,  Bûtendykswei, en door de week naar Mevr. Johanna Meinsma aan de Bakkersreed.

Op 24 juli naar de heren Simon Miedema de Kampen en Sytze Miedema Bûtendykswei, en in de afgelopen week werd ook de heer Eric Boekhout van it Roster verblijd met een bloemetje.


Jarigen in augustus:

12   augustus  J. Bakker-Wijma, Tsjerkepaed
16   augustus   E. de Graaf-Helder, Lytse Wei
19  augustus    L. Douma,  Lytse Wei
28  augustus    H. van der Bij, It Roster
 
      1. jarigen alvast gefeliciteerd namens de gemeente, een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor alle dagen die nog mogen komen!

 
Kopij

De volgende Geandewei verschijnt weer over drie weken op 19 augustus
Kopij is van harte welkom en kan aangeleverd worden tot 12 augustus op de Buorren 10 of digitaal
pgengwierum@geandewei.nl
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Engwierum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.