PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum 14 -2021Zondag  1 augustus

Geen Dienst in Engwierum

Wel worden we van harte uitgenodigd om de dienst van 09.30 uur in de Tsjerke op ‘e terp in Ee bij te wonen. In deze dienst zal Ds N. van Rijswijk voorgaan. Eind november vertrekt hij naar Stede Broec in Noord Holland. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken, en zal menigeen ook nog een gesprekje ten afscheid aan kunnen knopen met ds van Rijswijk. Uiteraard blijven de maatregelen ook dan nog steeds van kracht.
Zondag 8 augustus

09.30 uur  Ds M.T.P.M. Oomens, Burum
Collectes zijn bestemd voor de Diaconie en de Kerk


Zondag 15 augustus

09.30 uur Ds B. Keijzer, Oostrum
Collectes zijn bestemd voor de Diaconie en de Kerk, Kerk in Actie- Zending
Vanuit de Kerk


Tsjerkepaad en Orgelpaad

17 juli de eerste zaterdag van de Tsjerkepaadroute, en meteen was het lekker druk.
Veel mensen die met het mooie weer op pad gingen om een aantal kerken te gaan bezoeken.
Eveneens kon van de gelegenheid gebruik gemaakt  worden om het orgel te bespelen.
Een paar mensen namen de uitnodiging aan en wilden ervaren hoe het is om een dergelijk instrument te bespelen, en dan ook nog wel een echte Van Dam orgel. Het werd een gezellige middag, Bezoekers liepen in en uit. Sommigen stil luisterend, anderen informerend. En het orgel speelde, en spreidde haar warme klanken uit naar buiten, die op haar beurt weer de mensen aanraakten om naar binnen te komen. Gastvrouwen stonden klaar met een versnapering en gaven antwoorden op de vragen. Al jarenlang maakt onze kerk deel uit van de Tsjerkepaad route en nog steeds is er heel veel belangstelling en interesse voor de deelnemende kerken en orgels.


In de Bres zoekt leden cliëntenraad.

Christelijk Instituut geestelijke gezondheidszorg ( CIGGZ ) In de bres biedt ambulante hulpverlening aan volwassenen, kinderen en jeugd met psychische of psychiatrische klachten. De hulpverlening bieden wij vanuit de locaties Drachten en Groningen. In de Bres biedt aan kerken kennis en informatie over onderwerpen op psychologisch vlak. Binnen het hulpverleningsproces is de christelijke identiteit van grote waarde. De identiteit van In de Bres wordt geborgd door een actieve identiteitsraad, waarin zowel voorgangers als hulpverleners zitting hebben. Daarnaast hebben wij een cliëntenraad die voor In de Bres belangrijk is vanwege de inbreng op basis van eigen ervaring of die van een verwante. De cliëntenraad zoekt 2 nieuwe leden, waaronder een nieuwe voorzitter.
Bent u zelf cliënt geweest? Of bent u partner of andere verwante van een cliënt? Of wilt u meer weten? Ga naar    https://ggzindebres.nl/over-ons/werken-bij/
Pastoraal

In Memoriam: Kees Loonstra

Op 10 juli overleed op de nog jonge leeftijd van 52 jaar Kees Loonstra na een lange tijd van afnemende gezondheid. Wij kwamen afgelopen donderdag 15 juli samen in het Dykshûs voor het afscheid van Kees. Velen kwamen Kees een laatste groet brengen en de familie sterkte wensen met het verlies. Want een verlies is het voor Elly, de kinderen en pakesizzer Anna Marije, evenals voor Kees zijn heit en verdere familie. In de dienst luisterden wij naar muziek waar Kees van hield en werd door ondergetekende het verhaal van Kees zijn leven verteld. Een leven waarbij hij dertig jaar getrouwd is geweest met Elly, een goede band had met zijn kinderen maar ook een leven waar hem ziekte en zorg niet bespaard zijn gebleven. En ook dat vormt mensen mee tot wie zij worden: moeten accepteren dat je steeds meer en meer moet inleveren doet pijn en dat was voor Kees eveneens zo. Anderzijds kunnen we toch ook zeggen dat Kees er steeds voor is blijven gaan: Kees wilde leven zolang hij kon en zolang heeft hij ook doorgezet. Tot aan het moment dat zijn lichaam niet meer kon en hijzelf uiteindelijk ook toe moest geven. Een toegeven wat heel dubbel voelt voor de familie ook. Enerzijds weet je dat Kees een verder lijden bespaard blijft anderzijds was hij gewoon nog veel te jong en wilde hij er zo graag voor blijven gaan. Afscheid nemen doet altijd pijn, het enige wat je als naasten kunt is die pijn ondergaan. Met verdriet in het hart en met dankbaarheid voor de herinneringen. En dat is wat Elly, de kinderen en verdere familie dan ook doen.
Wij wensen hen veel sterkte  voor de komende tijd.

                                                                                                  Oosternijkerk, Jan van der Meer.
Jarigen deze maand

W. Miedema-Adema  op  4 augustus,  de Skûle
J. Bakker-Wijma    Tsjerkepaad     op  12 augustus
E.de Graaf-Helder   Lytse wei        op 16 augustus
L. Douma                 Lytse wei       op 19 augustus
H. van der Bij           It Roster         op  28 augustus

Namens de gemeente wensen wij alle jarigen een heugelijke dag toe, en Gods zegen voor de toekomst.

Zieken

Op het moment van schrijven is de heer Eibert Loonstra in het MCL opgenomen met een longontsteking. Zijn ziekte en het overlijden van zijn zoon Kees maken het leven voor Eibert extra zwaar en moeilijk. We wensen hem dan ook veel kracht en sterkte toe, maar bovenal de nabijheid van onze God.
Zijn adres is;
E. Loonstra
Afd K   Kamer 4
MCL
Een kaartje doet wonderen!
Ook willen wij denken aan Eke en André, om wiens gezondheid wij in zorg verkeren, en vragen voor hen om kracht en moed van boven en de liefde van onze Heer.
Er zijn mensen die liever niet met name genoemd willen worden, maar waar wij ook in gedachten stil bij staan, ook hen wensen we alle kracht en goede moed toe.

Maar dankbaar zijn wij ook dat Oane Kempenaar zo goed herstellend is geworden dat hij zelfs alweer op de fiets geweest is. Dit zag er een jaar geleden heel anders uit. En Tjitske Veendorp die zich met behulp van een rollator alweer aardig verplaatsen kan.KopijDe volgende Geandewei verschijnt over drie weken op 20 augustus.
Kopij is van harte welkom tot 13 augustus bij Gerda Meter de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.