PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
45 jaar organist 45 jaar organist
Met 45 jaar organiste zijn binnen onze gemeente werd het tijd dat Nynke Stuursma in het zonnetje werd gezet om
onze dank hiervoor te kunnen uitspreken. Sjoukje spelde haar een prachtig insigne op en ook
ontving Nynke een oorkonde. Onder leiding van ds. Haanstra en met de vrolijke, muzikale
klanken en aanwezigheid van collega-muzikanten van de Lauwersfanfare en aanwezige
familie werd het een feestelijke dienst om op terug te kunnen kijken! Met de woorden van
Marga die Nynke nog een mooi bos bloemen aanbood: “We hopen dat je nog vele jaren eebouwsteen voor onze gemeente mag zijn, Nynke!”
 
Palmpasen 2023 Palmpasen 2023
KinderKerk 1 april 2023 Palmpasentakken maken, omdat het de tijd van Pasen wordt. Met een gezellige groep kinderen waren we druk bezig. Met de betekenis erbij van het broodhaantje, 30 honeyloops, 12 chippitos, paaseitjes en een mandarijn waarin het lijdensverhaal op weg naar Pasen wordt uitgelegd. De honeyloops waren kleverig vonden de kinderen, er moest handen gewassen worden. En knoopjes leggen bleek ook nogal lastig voor ze te zijn. Of hadden ze ons voor het lapje? Het was 1 april tenslotte….Hmm..

 
Kerstgezinsdienst 2022 Kerstgezinsdienst 2022
Wat een fijne Kerstgezinsdienst hebben we met elkaar mogen vieren!

lees meer »
 
Kinderkerk

Kinderkerk

KinderKerk is voor kinderen tot ongeveer 10 jaar, maar iedereen mag komen, want we horen er allemaal bij!" KinderKerk wordt ongeveer 4x per jaar gehouden om 11.00 uur op zondag na een kerkdienst, zodat de kerk nog lekker warm is. Daarnaast is er met KinderKerk speciaal aandacht voor Kerstfeest en Pasen. Het doel van KinderKerk: kinderen vertrouwd maken met onze mooie dorpskerk, gezellig samen zijn en sociale thema’s aanbieden, waarbij de liefde en het respect voor elkaar centraal staan.   
lees meer »
 
Afscheid dominee Veltman Afscheid dominee Veltman

Van de predikant
Dit zal de laatste maal zijn dat ik dit gemeentebericht voor Engwierum schrijf: het is op de kop af de 120e keer. De vorige keer heb ik al een kleine terugblik geschreven, dat zal ik nu niet weer doen. Toch nog een paar woorden naar aanleiding van de afscheidsdienst van 23 augustus en ook de tijd die er voor u nu aankomt. Gelukkig konden we weer met elkaar samen komen in de kerk na maanden van coronabeperkingen. En nog steeds moeten we daar rekening mee houden, maar de kerk is weer open! Volgens het protocol kunnen er 50 mensen in de kerk zitten - inclusief kreake - op anderhalve meter afstand. En zo kon iedereen in de afscheidsdienst een plaats krijgen.
Ik vond het mooi en passend om in diezelfde dienst ook de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid te nemen van de aftredende kerkenraadsleden. Immers zelf ben ik ook een ambtsdrager, die net als de anderen afscheid nam na een werkzame periode van zo’n vijfenhalf jaar. De tekst voor de overdenking kwam uit Efeziërs 4: ‘Ga de weg, die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheide, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde’. Deze woorden van de apostel Paulus wil ik u meegeven voor de vacaturetijd, die er nu komt. Echter niet alleen voor dan, voor elke dag is dit een inhoudsvol woord!
Yn in noflike en ûntspannen sfear, sa’t wy dat wend binne yn Ingwierrum, koenen wy fan inoar ôfskie nimme. Yn it bysûnder wol ik skiedend foarsitter fan de tsjerkeried Jan Willem Stuursma bedanke foar zijn tankwurd en tapaslik kado fan in lep, skoffel en readebitesie. ‘No ’t jo ophâlde mei jo wurk yn de wyngerd fan de Hear moatte jo net stilsitten bliuwe. No mar oan de slach yn de tún en de Fryske klaai/wâldgrûn bewurkje’ sei d’ er. Ek tige tank foar it kado fan de repro fan Jan Kooistra, oanbean út namme fan de gemeente troch Eke en Ykje, dy’t in moai plakje krije sil yn de keamer!
Foar no ‘lis ik de pinne del’ en sitear hjir de wurden fan it lêste liet dat wy meiïnoar songen:
Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje,
Hear, wês mei ús oant in oare kear.
It mei jim allegear goed gean ûnder de seine fan ús Hear en foar no en letter: oant sjen!

                                       ds. Warner Veltman
 
 
Kerst en de Kinderkerk

Kerst en de Kinderkerk
Kerst 2020
 
KinderKerk
Door de lockdown konden we voorafgaand aan Kerst niet meer samen knutselen en dat was heel erg jammer. We hebben daarop knutselpakketjes voor de kinderen gemaakt en langs gebracht, zodat de kinderen toch hun mooie knutsel nog konden maken. We kregen twee prachtige foto’s toegestuurd van Nienke en Iris en van Aline die we mochten laten plaatsen!
We hopen dat we in 2021 weer wat vaker KinderKerk kunnen vieren en we wensen iedereen een
gelukkig nieuwjaar!  Groeten van Thea en Ykje.


 
 
 
 
 
 
lees meer »
 
Privacyverklaring Privacyverklaring
Privacy Wetgeving
Op deze website kunt u lezen over de privacyverklaring van de Protestantse Kerk Engwierum. In de privacyverklaring is onder andere het volgende opgenomen wat betreft het vermelden van personen in de Geandewei: ‘de kerk heeft een gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God. Daarom worden namen van zieken, jubilerenden etc. vermeld in de Geandewei, omdat het hoort bij het wezen van de kerk dat leden met elkaar meeleven’.

Indien u in de toekomst niet meer wilt worden genoemd in de Geandewei, stuur dan een email naar ‘scriba.pkn.engwierum@gmail.com’. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.
 
Protestantse gemeente te Engwierum Protestantse gemeente te Engwierum
Engwierum is een klein dorp, oostelijk gelegen, in de gemeente Noardeast-Fryslân. Het inwonertal ligt rond de 600 mensen. De dorpskerk, uit 1746, is de enige kerk van het dorp. De kerk is een monumentaal Rijksmonument.


 
 
 
 
Kerkdienst

Om de 2 weken, is er om 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.