PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag 10 november
9.30 uur           Ds. M.T.P.M. Oomens   van Burum                   
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk

Zondag 17 november
Viering Heilig Avondmaal
9.30 uur           Ds. J. de Gier van Dokkum
Collectes:         1. Diaconie Kerkinactie Werelddiakonaat
                         2. Kerk

Van de predikant
Het is weer november en daarmee zijn we in de laatste maand van het kerkelijk jaar aanbeland. Doorgaans gaat het dan over thema’s, die te maken hebben met het eind der tijden of dichterbij: het einde van ons bestaan. Tegelijkertijd mag er verder worden gekeken, naar wat er achter die grens van de tijd en het leven ligt. Ds. Oomens zal de komende zondag voorgaan; de week erop ds. De Gier, in welke dienst ook het Heilig Avondmaal gevierd zal worden. Ook in de viering van de Maaltijd is er die verbinding van verleden, heden en toekomst. We gedenken de dood van Christus, maar wij belijden ook zijn opstanding en wij verwachten zijn komst! Maranatha: kom, spoedig Heer!
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hoop ik zelf weer in uw midden voor te gaan. We gedenken dan de overleden gemeenteleden en dorpsgenoten. In het volgende kerkblad kom ik daarop terug. Vooraleerst wensen we elkaar goede diensten toe in deze novembermaand.
                       
Pastoraat
Verhuisd
De laatste tijd is mw. Froukje Stuursma-Wielenga van de Bûtendykswei al een paar keer ‘verhuisd’. Ze was in Surhuisterveen, terug in haar eigen huis, in de Waadwente en ook weer in haar eigen huis. Helaas bleek het niet mogelijk dat ze hier kon blijven. Haar gezondheid gaat achteruit en de zorg werd daardoor te intensief. Het is jammer dat zulke ‘oude bomen’ alsnog verplaatst moeten worden, maar Mw. Stuursma is nu in Meckamastate op de afdeling Sibbe, kamer 007, aan de Tsjerk Hiddestraat 42, 9291 AM Kollum. We hopen dat de oude wortels toch nog wat water kunnen vinden en dat ze hier nog een redelijke tijd zal hebben. We wensen haar en haar kinderen veel sterkte toe in deze fase van het leven. Rest mij om u en jullie allen goede weken toe te wensen en hartelijk te groeten,
                                                                                                                     ds. Warner Veltman

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 16 november 2019 op de Mûnebuorren 9 of via de email: .


                                                                      
                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                               
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.