PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Predikant:    Vacant
Voorzitter:    Dhr  W.M.de Graaf, de Buorren 18, 9132 LX Engwierum
                     T: 0511-40 88 07, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba:          Vacant
         
                     Website: www.kerkengwierum.nl


Engwierum  16 -2022


 
​​​​​​2 oktober

09.30 uur Ds M. T. P. M. Oomens, Kollum
en met medewerking van de Kinderkerk.

Collecten
1ste  Diaconie
2de   Kerk
3de collecte is voor Kerk en Israël 
9  oktober

09.30 uur
Ds. J. Glas, Kootstertille

Collecten,
1ste      Diaconie
2de       KerkDinsdag 11 oktober vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in Het Lokaal.

Dhr. Yko Miedema heeft te kennen gegeven dat na een periode van vier jaar met nog een verlenging van een jaar een eind is gekomen aan zijn functie van kerkrentmeester.
Wij bedanken Yko voor al hetgeen hij betekend heeft voor de kerk en de gemeente en wensen hem veel succes voor nu en in de toekomst.


Gebed: Instrument van uw vrede

God,
Maak mij een instrument van uw vrede.

Een triangel, voorzichtig, klein,
maar steeds weer doorgaand.

Of een viool, heftig en boos als het nodig is,
dan weer meeslepend.

Een fluit, wat lichtheid brengend,
om op te tillen.

Of een trom, welke trom ook,
krachtig en grondig.

Een tuba of een cello die de diepte zoekt,
inhoud geeft.

Of een piano
voor de verbinding.

God,
Maak ons een orkest van uw vrede.

Ieder een eigen instrument,
ieder de ruimte.
Samen zoekend naar de muziek.

Dat het zo zal zijn.

ds. Harmke Heuver

                                     
Gespreksgroep

In een mensenleven zijn dingen niet altijd vanzelfsprekend en gebeurtenissen soms onbegrijpelijk. Dat geldt ook, en misschien in nog sterkere mate, voor het geloofsleven. Dan gaat het om diepgaande vragen. Bestaat God wel echt, en zo ja, waarom is er dan zo veel lijden in de wereld? Wat is bidden en hoe zou ik dat moeten doen? Wat moet ik mij voorstellen bij hemel en hel? Is God wel aanwezig in mijn bestaan, en hoe kan ik dat dan weten of ervaren? Je zult deze vragen vast nog wel met andere kunnen aanvullen.
Onlangs is er een boekje uitgebracht waarin belangrijke geloofsvragen aan de orde worden gesteld en waarin wordt getracht al tastende daarop een antwoord te geven. De titel van het boekje is Klimijzers. De veertien hoofdstukken zijn geschreven door evenzoveel auteurs met theologische achtergrond.
Het leek ons bij uitstek geschikt om het te gebruiken voor gespreksavonden, en het is fijn dat we een aantal voorgangers uit de regio bereid hebben gevonden om op deze gespreksavonden een hoofdstuk uit Klimijzers te verzorgen.
We hebben alvast een programma opgesteld, en dat ziet er uit als volgt:

13 oktober: ds. Geert van Wieren, hoofdstuk 1: Hoe ga ik om met geloofstwijfel?

10 november: ds. Bob Haanstra, hoofdstuk 2: Bestaat God?

8 december: ds. Herman de Vries, hoofdstuk 3: Hoe kan een almachtige God lijden toestaan?

12 januari: ds. Bert Timmer, hoofdstuk 4: Hoe exclusief is het christendom?
9 februari: ds. Hilde Graafland, hoofdstuk 5: Hoe kan ik God dagelijks ervaren?

9 maart: dhr. Wiebe Fennema, hoofdstuk 7: Wat is bidden?

6 april: hoofdstuk 10: Hoe kan ik de Bijbel het beste lezen? Wie er dan leiding gaat geven wordt nog bekend gemaakt.


De bijeenkomsten zijn dus maandelijks gepland op een donderdag, en wel van half acht tot half tien ’s avonds in het Koetshûs in Oosternijkerk. Er wordt geen financiële bijdrage gevraagd, maar wel zal het boekje zelf moeten worden aangeschaft. Het betreft Klimijzers, KokBoekencentrum Uitgevers, ISBN 978-904-353-8299. Kosten: 20 euro. Bestelling kan via o.a. bol.com of anders via de boekhandel.
Aanmelding kan voor één avond, voor meerdere avonden of voor de gehele cyclus. Je kunt dit aangeven via het volgende mailadres: bettypoleij@gmail.com. Een telefoontje naar onderstaand nummer van Betty Poleij kan natuurlijk ook.
Wij hopen op voldoende deelname om vorm te geven aan inspirerende avonden door met elkaar in gesprek te gaan en om op deze wijze te groeien in ons geloof.
Als je meer informatie wilt over het programma, neem dan gerust contact op met ds. Geert van Wieren, 0519-346683, of met Betty Poleij, 0519-241862 (i.v.m. vakantie bereikbaar na 19 september).
Met hartelijke groet,
ds. Geert van Wieren
Betty Poleij
                                  

Ferwert – Op vrijdagavond 30 september 2022  verzorgt de bekende Kamper organist Gerwin van der Plaats een concert op het fraaie orgel in de Martinuskerk te Ferwert. Het programma bestaat uit geliefde orgelwerken en improvisaties over bekende melodieën.
Gerwin van der Plaats (Utrecht 1977), kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument: het kerkorgel. Zijn vader herkende mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleide Gerwin de kerkdiensten van de Geref.Kerk (Vrijgem.) te Nieuwegein. Gerwin ontwikkelde zijn talenten bij Jaap Zwart Sr. en Herman van Vliet. Later kreeg hij les van Harry Hamer en Geert Bierling, volgde een muziektheorieopleiding, koordirectielessen en pianolessen. Aan het Fontys Conservatorium te Tilburg waren zijn docenten Geert Bierling met het hoofdvak orgel en Henco de Berg voor improvisatie. Gerwin staat bekend om zijn bijzondere improvisatietalent en is als organist verbonden aan de Driestwegkerk te Nunspeet, De Hoeksteen te IJsselmuiden en de Zuiderkerk te Zwolle. Daar naast is hij dirigent van een 5-tal koren t.w. Gem. koor I.K.K. Harskamp, Mannenkoor Euterpe Voorthuizen, Urker Mannen Kwartet, Kleinkoor Musica Religiosa en – als opvolger van de door hem zeer bewonderde Klaas Jan Mulder- het Chr. Kamper Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden”.Gerwin is een veelgevraagd begeleider bij koren, muziekgroepen en Cd-opnamen. Hij maakte concertreizen naar België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk en Roemenie. Ook is hij arrangeur van koor- en orkestmuziek alsmede nieuwe liederen. Het concert begint om 20.00 uur en de deuren gaan open om 19.30 uur. De toegang bedraagt tien euro en kinderen t/m 16 jaar gratis entree.
 

Jarig in oktober

  2   oktober mevr. J. de Boer- Fokkema.  Omloop 3-6  9101BW Dokkum
31   oktober dhr. J. van Dijk  Sylsterwei 22  DNZ
31   oktober dhr K. Vries van It Nylân 12
Alvast namens de gemeente een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor de toekomst.

Zieken.
Mevrouw Veendorp - de Braak is voor revalidatie naar de Waadwente gegaan.
Zij verblijft daar op afdeling de Botter,  kamer 20.
Wij wensen haar, Eke de Graaf en Klaas Wiersma en de zieken die niet met name genoemd willen worden of die niet bij ons bekend zijn Gods nabijheid toe en veel kracht en sterkte.

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 14 oktober. Kopij daarvoor kan aangeleverd worden tot 7 oktober op de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Engwierum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.