PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum 7-2020   

Van de predikant
Ook in Engwierum hebben we met de aanwezigheid van het coronavirus rekening te houden.
Daarom zijn er voorlopig geen kerkdiensten en andere groepsbijeenkomsten. Eigenlijk ligt het gehele openbare leven stil en de kerk zal zich daar noodgedwongen bij aan moeten sluiten.
Hoewel, als voorgangers uit de voormalige regio Oost-Dongeradeel hebben we de koppen bij elkaar gestoken en besloten om vanaf de komende Palmzondag 5 april gezamenlijk diensten te houden met digitale verbinding van woord én beeld vanuit de Michaëlkerk in Anjum. Ga hiervoor naar de website kerkdienstgemist.nl. naar: overzicht, dan naar Fryslân en dan naar Anjum. U kunt er ook over lezen in het algemene gedeelte van dit kerkblad en evt. bij andere dorpen. Daarom hier alleen een kort overzicht van de diensten, tijden en voorgangers.

Zondag 5 april                    Palm Pasen
9:30 uur:          Dhr. W. Feddema (PG Hantum)

Donderdag 9 april             Witte Donderdag
19:30 uur:        Ds. G. van Wieren (PG Nes-Wierum & PG Oosternijkerk)

Vrijdag 10 april                   Goede Vrijdag
19:30 uur:        Ds L. Adema  (PG Metslawier-Niawier)

Zaterdag  11 april              Stille Zaterdag
20:30 uur:        Ds. W. Veltman (PG Ee-Oostrum-Jouswier & PG Engwierum)

Zondag 12 april                  1e Paasdag
9:30 uur:          Ds. W.J. van Dijk (PG Anjum)

Maandag 13 april               2e Paasdag
9:30 uur:          Ds. G. van Wieren (PG Nes-Wierum & PG Oosternijkerk)          

Het geeft misschien niet dezelfde beleving wanneer we als volledige gemeente bij elkaar kunnen komen, maar in elk geval is er iets herkenbaars in de plaats, de voorgangers en de medeaanwezigen. Wat ook goed is om te noemen: op de Witte Donderdagavond wordt het Heilig Avondmaal wél gevierd. De voorganger en de aanwezige ambtsdragers zullen het brood en de wijn tot zich nemen. U kunt als toeschouwer en hoorder zelf een stukje brood en een bekertje met wijn of druivensap klaarzetten en op het moment dat het in de viering gebeurt, dit ook zelf eten en drinken. Het is anders dan we gewend zijn, maar het is toch een manier om met elkaar verbonden te zijn, nu dan langs digitale weg. Laten we ook bedenken, dat de Geest van Christus niet gebonden is aan één plaats en dat we in die Geest ook juist met elkaar verbonden mogen zijn.

Klokken luiden
Klokken luiden voor hoop: onze kerk doet mee aan het regio-initiatief om de kerkklok te luiden voor hoop. De klok wordt woensdags van 19.00-19.15 uur geluid. Als teken van hoop en troost voor álle mensen. Ook als teken dat we respect hebben voor al die hulpverleners, die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
Dorpskerk open 11 aprilOndanks alle corona-ellende hebben we toch gemeend om de Doarpstjerke van Engwierum op de avond van de Stille Zaterdag 11 april open te stellen van 17.00-20.00 uur. Juist in deze tijd, zo vlak voor het Paasfeest willen we blijven hopen en vertrouwen, dat er na een tijd van lijden Opstanding zal zijn! Iedereen, die dit wil en daar behoefte aan heeft, krijgt de mogelijkheid een kaarsje aan te steken aan de Paaskaars, het Licht van Christus, dat in ons midden brandt en blijft. Ondertussen speelt Rob Huyzer passende muziek op het orgel. Vanwege het coronavirus is het goed enige planning aan te houden. Daarom van te voren graag opgeven via tel.nr. 0612237889 of via email: of. U krijgt dan het tijdstip te horen dat je de kerk in kan, zodat mensen elkaar niet letterlijk tegen het lijf lopen.

Meeleven
We proberen in deze verwarrende en vreemde tijd mee te leven met elkaar en in het bijzonder met die mensen uit onze gemeente, die moeilijk meer de deur uit kunnen en noodgedwongen veel alleen zijn. Gelukkig is er dan wel via de telefoon of watsapp contact mogelijk. Laten we daar ook met elkaar om denken en dat doen: gewoon even een telefoontje: hoe is het, hoe gaat het?
Daarnaast proberen we mee te leven met de mensen, die ernstig ziek zijn. Klaas Kempenaar van It Roster 24 zou nog een operatie in het UMCG ondergaan, maar de doktoren konden helaas niets meer voor hem doen. Hij is weer thuisgekomen en bereidt zich voor op het laatste. We bidden hem en ook zijn vrouw en de kinderen alle kracht en sterkte toe, om deze laatste dagen met elkaar te
delen en te dragen. Er zijn meer mensen, die te maken hebben met een zeer kwetsbare gezondheid en niet goed weten hoe het zal komen in deze koude en wrede maitiid. Zonet luisterde ik naar de preek van ds. Beekman op Omrop Fryslân over de plotselinge storm, die in ons leven kan komen en hij eindigde met dichtregels van Rainer Maria Rilke:
‘Wij vallen allen.
Deze hand hier valt.
En zie de andere: het geldt voor alle.
Toch is er Eén,
Een is er die dit vallen
oneindig zacht in Zijn beide handen vat’.
We hopen dat de storm voorbij zal trekken en dat het nieuwe begin van Pasen ook een nieuw begin voor ons allen mag zijn. Verbonden in Christus groet ik u en jullie allen: Ga met God en Hij zal met je zijn’!
          ds. Warner Veltman

Snoeien
Een vrolijke noot tot besluit. Ondanks het coronavirus heeft het snoeien van de leilindes rond kerk ook dit jaar doorgang kunnen vinden. We zien op deze foto Harm Nutma, Gerrit Brouwer en Romke de Haan druk bezig met opruimwerkzaamheden. Jantsje Bakker zorgde voor de koffie, maar toen die op was, hielp ze ook nog mee met het takken verzamelen. Chapeau! Ik las trouwens in het Nieuwsblad van Noordoost-Friesland van afgelopen vrijdag 27 maart, dat deze bomen 25 jaar geleden in 1995 zijn aangeplant door de toenmalige 53 leerlingen van CBS De Springplanke. Ze hebben op die dag zelfs een naamplaatje op de bomen gezet, zodat iedereen later nog eens naar zijn of haar boom kon kijken en er op kan passen. Ik weet niet of die naamplaatsjes nu nog zichtbaar zijn... Maar de kinderen van toen zijn nu zo’n 35 jaar, dus de jonge krachten staan klaar om het werk van de ‘oude garde’ straks over te nemen!

Beste mensen
28 februari, de dag dat door de brand ons leven compleet veranderde. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurt maar de ontreddering was groot! Na de eerste vier weken van chaos, onzekerheid en opvang bij anderen hebben we nu tijdelijke woonruimte op villapark Lauwerssee te Kollumerpomp. We zijn nu weer buren van elkaar en hopen met elkaar hier tot rust te komen in deze toch onzekere tijd. Helaas is bezoek nu niet mogelijk maar de telefoon is gewillig. We willen een ieder die op welke manier dan ook aan ons gedacht heeft hartelijk danken.
We hopen op betere tijden voor ons allemaal!
Met vriendelijke groet,
Ger Hoving en Ineke van Dongera
Jan en Martha van Dijk - Kooistra

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 10 april 2020 op de Mûnebuorren 9 of via de email:
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.