PKN
Protestantse Gemeente te Ingwierrum
 
Glas in lood ramen

Glas in lood ramen

Deze glazen werden meestal geschonken door verschillende hoogwaardigheidsbekleders zoals de Staten van Friesland, de Stadhouder of Gedeputeerde Staten. Het was de gewoonte om bij nieuwbouw van een kerk subsidie van de Staten beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van gebrandschilderde ramen. We kunnen rustig aannemen dat er zes gebrandschilderde ramen zijn geweest in de kerk. De versiering is als volgt: op de twee naast elkaar geplaatste schilden zijn op het ene het wapen van Friesland en op het andere dat van de Friese stadhouder Willem Karel Hendrik Friso afgebeeld. De schilden zijn omgeven door ornamenten, waarboven een kroon geplaatst is. De wapens worden geflankeerd door zittende vrouwenfiguren. In het noordelijke venster ziet men links 'de Eendracht' met de pijlenbundel (de zeven provinciën) in de linkerarm, de staf waarop de Vrijheidshoed in de rechterhand en rechts 'de Macht' met een kolom, voorzien van het Friese wapen, vastgehouden met de linkerhand en rustende op de linkerknie. De rechterhand houdt het zwaard omkneld. In het zuidelijk venster worden dezelfde wapens links ingesloten door de geblinddoekte 'Gerechtigheid' met de weegschaal in de rechter-, het zwaard in de linkerhand en rechts door de 'Voorzienigheid', die zich in de met de linkerhand opgeheven spiegel spiegelt, terwijl zij met de andere hand een drietal slangen omkneld houdt. De ornamenten zijn in beide vensters ongeveer gelijk: in het zuidelijk venster echter zijn deze zo onder de schilden geplaatst dat zij de kop van een zeemonster vormen. Herinnering aan Frieslands strijd tegen zeewater? In de cartouche, geplaatst in de onderste vakken van beide vensters, leest men de woorden: 'De edele mogende Staten van Frieslandt Anno 1746'. Deze gehele voorstelling wordt a.h.w. bekroond door zwevende engelen met een in de wind fladderend kleed over de schouder terwijl hun handen een bladeren kroon omvat. Vervaardigers Ype en Jurjen Staak.
 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Zie preekrooster 2024
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2024-2028

 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.