PKN
Protestantse Gemeente te Ingwierrum
 
De preekstoel

De preekstoel

De preekstoel dateert uit 1746 en is uitgevoerd in eikenhout. Op de naar binnen gebogen hoekstijlen van de kanselkuip zijn kariatiden aangebracht. het zijn er vijf die de symbolen dragen van de voorzichtigheid (slang), geloof (kruis), hoop (anker), liefde (vlammend hart) en overwinning ( lauwerkrans). Onder deze kariatiden zijn op de naar buiten gebogen delen van de hoekstijlen de symbolen van de vier evangelisten gesneden: een engel voor Matteüs, de leeuw voor Marcus, de os voor Lucas en de arend voor Johannes. Aan het ruggeschot vallen twee bazuinende engelen op. Het klankbord draagt een opengewerkt opzetstuk met daarin de wapens van Van Haersma en Van Wijckel.

Tekst- en Psalmborden
Tot het meubilair van de kerk behoren o.a. tekst- en psalmborden uit verschillende perioden. De twee tekstborden zijn vrij zeker ten geschenke aangeboden bij de bouw van de kerk in 1746 door Jan Gosling en Trijntje Minnes.

Grafzerken
De aanwezige grafzerken in de kerk zijn bij een kleine restauratie in 1958 herschikt in het gaanpad. Ze lagen onder een houten vloer en geprobeerd is de aangebrachte teksten te ontcijferen. Een aantal is nog uit de oude kerk. Buiten de kerk op een liggende steen van Wietse Albert van Bruggen staat te lezen: 'o mensch, haast daalt Uw stof in 't graf terneer. Zal dan Uw ziel ook leven bij den Heer? '.

 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Zie preekrooster 2024
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2024-2028

 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.