PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
AGENDA AGENDA
Protestantse Gemeente Ingwierrum

Agenda januari
9 januari : gespreksgroep met ds. Johan Stander om 15.00 uur in de dorpskerk.
11 januari: de regionale gespreksgroep is om half 8 in ’t Koetshûs te Easternijtsjerk o.l.v. van
dit keer ds. Jan v.d. Boogaard.
14 januari: 9.30 uur. Kerkdienst o.l.v. ds. W. Veldman uit Reitsum
18 januari: Instuif vanaf 14.00 uur in ’t Lokaal
Diaconie: NL 15 RABO 03461.36.040 o.v.v. collecte diaconie
Kerk: NL 54 RABO03461.03.037 o.v.v. collecte kerk
Orgelfonds: NL 52 RABO 3461125571 o.v.v. Orgelfonds
terug
 
 
 
Kerkdienst

Om de 2 weken, is er om 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.